Haluatko tukea onnistumiseen?

Koulutus- ja valmennuspalveluja hyvällä energialla ja järjenkäytöllä.

Laitetaan yhdessä hyvät suoritukset alulle.

Koulutus- ja valmennuspalvelumme perustuvat akateemiseen tutkimusosaamiseen ja vuosien kenttäkokemukseen. Lue kehittämästämme toimintamallista lisää täältä.

Kehitystyö ja oppiminen on usein raskasta yksin ja omalla porukalla. Ulkopuoliset silmät auttavat näkemään ja oivaltamaan mikä on oleellista, joka nopeuttaa kehittymistä.

Aloitetaan yhdessä.

Meiltä löytyy todennettuja valmennus- ja koulutuskonsepteja, jotka sovitetaan aina tarpeisiin.

Tarjoamme työkalut, mutta avain onnistumiseen olet sinä.

Valmennukset toteutetaan ensisijaisesti jaksoissa, joille määritellään tavoitteita joita seurataan valmennustapaamisten välillä. Valmennusjaksoihin voidaan yhdistää myös koulutusta, joissa ammatillista osaamista nostetaan esimerkiksi myynnin, viestinnän tai johtamisen haasteissa.

Yksilövalmennus 1000€+alv / kk

Yksilövalmennuksessa selvitetään toimintavalmius, ja lähdetään rakentamaan osallistujalle yksilöllinen polku kohti tavoitteiden saavutusta.

Yksilövalmennuksessa valmentaja selvittää valmennettavan kanssa ammattimaisen analyysityökalun avulla mihin valmennettava tarvitsee kipeimmin tukea. Sitten suunnitellaan käytäntö.

Ensimmäinen vastaanotto koostuu n. puolentoista tunnin sessiosta. Sen jälkeen pidetään viikoittainen puolen tunnin vastaanotto, sekä päivittäinen yhteydenpito Brieferissä.

Sisältö

Yksilövalmennuksessa käsitellään yleensä seuraavia aiheita:
Tavoitteiden selkeytys sellaisiksi, että on mahdollista toteuttaaToimintavalmius (uni, liikunta, ravitsemus)Tuottavat rutiinitOma rooli ja tietotarpeetYhteistyön edellytykset, mitä tarvitset muilta ja miten sen saat
Esimerkkejä haasteista joissa yksilövalmennus on ollut hyödyllistä:
Työssä jaksaminenMyyntityössä menestyminenJohtajana onnistuminen

Tiimivalmennus 1500€+alv

Selvitetään verkkotapaamisessa yhdessä, millainen valmennus on parhaiten teille avuksi.

Tiimivalmennus perustuu psykologiseen ongelmanratkaisututkimukseen. Tutkitut periaatteet ohjaavat valmennusprosessia, ja tuloksia rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa.

Tiimivalmennuksessa valmentaja toimii aktiivisena kuuntelijana, ohjaa tiimiä avaamaan oleellisia aiheita ja auttaa heitä päätymään ratkaisuihin.

Yksittäinen vastaanotto koostuu neljän tunnin sessiosta. Osallistujien määrä on joustava, mutta 2-5 osallistujaa on havaittu optimaaliseksi.

Sisältö

Tiimivalmennuksessa käsitellään yleensä seuraavia aiheita:
Mitä haluan yksilönä? Mikä on roolini tässä tiimissä?Mitä varten tiimi on koottu? Mitä tavoitteita kohti työskentelemme?Mitä arvoja ja periaatteita emme ole valmiita rikkomaan?Keneen toimintamme vaikuttaa?Miten voimme viestiä tekemisistämme muiden tiimien ja ihmisten kanssa?Millaista tarinaa kerromme muille meistä?Kuinka voimme antaa toisillemme rehellistä palautetta toiminnasta?Onko meillä oikeat työkalut onnistumiseen?Millaista johtajuutta haluamme? Miten voimme johtaa onnistuneesti?
Esimerkkejä haasteista joissa tiimivalmennus on ollut hyödyllistä:
Arvojen ja tavoitteiden määrittely ja selkeämpi viestintäKasvavan organisaation johtaminenTehokkaiden päätösten tekeminen yhdessäKonfliktitilanteet johtajinaMuutosten toteuttaminen, muutosten viestintä työntekijöilleUuden tiimin rakentaminen

Aloitetaan yhdessä.

Meiltä löytyy todennettuja valmennus- ja koulutuskonsepteja, jotka sovitetaan aina tarpeisiin.

Tarjoamme työkalut, mutta avain onnistumiseen olet sinä.

Koulutus alk. 1000€+alv

Koulutuksissa keskitytään oppimaan jokin ammatillinen osaamisalue käytännössä.

Kouluttajan kanssa selvitetään koulutukselle tavoitteet, ja kouluttaja kokoaa tavoitteiden perusteella hyödylliset koulutusmateriaalit

Koulutusten kesto on kahdesta tunnista kokonaiseen päivään. Koulutuksia voidaan pitää useampia, ja niitä suositellaankin erityisesti valmennusten yhteydessä. Silloin osaamista voidaan seurata, ja koulutettavalle kertyy oppimiskokemuksista henkilökohtainen tietopankki Briefer -sovellukseen.

Sisältö

Koulutuksissa voidaan käsitellä seuraavia aiheita:
Myyntityön arki. Miten valmistaudutaan asiakaskohtaamisiin, miten hoidetaan kauppa maaliinJärjestelmällinen oman jaksamisen kehittäminen myyntityössäJohtamisen ja roolijaon kehittäminenJohtaminen käytännössä, tiedonkulku ja johdettavien kohtaamisetArvoperusteisen johtamisjärjestelmän luonti ja jalkauttaminenTiedonkulun rakentaminen ydinprosesseihinViestintä käytännössä: mitä viestitään, milloin, ja miten
Esimerkkejä haasteista joissa koulutukset on olleet hyödyllisiä:
Myynnin kasvattaminen yksilötasolla 50-70%Työssäjaksamisen järjestelmällinen kehittäminenHallitus- ja johtoryhmätyön kehittäminen

Aloitetaan yhdessä.

Meiltä löytyy todennettuja valmennus- ja koulutuskonsepteja, jotka sovitetaan aina tarpeisiin.

Tarjoamme työkalut, mutta avain onnistumiseen olet sinä.

Toimintamallikirjanen 5000€+alv

Toimintamallikirjanen luodaan sitä varten, että kaikki toiminnassa mukanaolevat tietävät miten asioita hoidetaan.

Toimintamallikirjanen luodaan näin:
Meiltä vastuutetaan asiantuntija selvittämään kanssanne tavoitteet toimintamallikirjaselle. Sitten sovitaan mitkä ovat tärkeimpiä ydinprosesseja, jotka tulee kuvata. Prosesseista mallinnetaan nykytila haastattelemalla prosesseja toteuttavia henkilöitä. Tällä varmistetaan ettei tulla mallintaneeksi haaveita, vaan todellista toteutumista. Prosessien mallintamisen ohella luodaan yhdessä kuvaus tahtotilasta ja tavoitteista, eli mihin suuntaan toimintaa ollaan sitoutuneita viemään.Tahtotilan ja tavoitteiden kirjaamisen jälkeen luodaan kuvaus strategiasta, eli millä tavalla ollaan ajateltu kulkevamme tavoitteita kohti suuremmassa kuvassa.Sitten selvitetään ja kirjoitetaan tarina, joka on muodostunut tähän asti. Tarinaa suunnitellaan eteenpäin, kirjataan millainen sen haluttaisiin olevan seuraavaksi.Lopuksi sovitetaan aikomukset ja aiemmin luotu prosessimalli yhteen, eli katsotaan mitä muutoksia prosesseihin halutaan tehdä jotta ne sopivat haasteisiin.
Lopputuloksena on kirjanen, josta selviää tärkeimmiltä osin toiminnan tilannekuva, ja keskeisimmät suunnitelmat tulevaisuudelle.

Loppuu se pään hakkaaminen Karjalan mäntyyn.

Meillä on keinot selvittää mitä kannattaa kehittää, ja miten.

1. Huippuunsa hiottu analyysityökalu

Perehdytään yksilöllisesti ja yhdessä mikä on tilanne, ja suunnitellaan tilanteen vaatimat ratkaisut.

Esittely

Olemme pohtineet vuodesta 2013 lähtien päämme puhki, mitkä on ne työnteon osa-alueet, joita vahvistamalla saadaan suurin kehitys pienimmällä tuskalla. Lisähaasteeksi otettiin, että osa-alueiden täytyy tukea yksilön onnistumisen lisäksi yhteistyötä, koska joukossa on voimaa.

Tutkimustyö ja käytäntö on opettanut meille, että tässä esitellyt kuusi osa-aluetta arvioimalla ja pieniäkin kehitysaskelia niissä ottamalla on tarjolla innostusta, itseohjautuvuutta ja vahvempaa yhteistyötä.

Koe vapaus itsekin arvioida, onko sinulle tai tiimillesi joissain näistä osa-alueista tarjolla nopeita tuloksia, ja tee muutos! Valmentajan kanssa näihin mennään hieman syvemmälle, mutta tämän sivun tarkoitus on tarjota tarvittava perustieto kehittymiseen.

1. Tavoitteet

Tavoitteet muodostavat pohjan kaikelle yhdessä tekemiselle. Tavoitteet on työkalu, joka perustuu ajatusten pukemiseen sanoiksi. Sanoiksi pukeminen auttaa hahmottamaan itselle ja yhteistyökumppaneille mitä koitetaan saada aikaan.

Tärkeintä tavoitteissa on merkityksellisyys, vastaus kysymykseen "miksi tehdään tätä?" Toinen tärkeä mittari tavoitteiden asetteluun on, että selviääkö niistä milloin niihin on päästy.

Analyysityökalussamme tavoitteisiin pureudutaan vasta, kun on ensin selvitetty mitä minä haluan, mitä organisaatio jossa toimin haluaa, ja mitä asiakas meiltä kaipaa. Sitten siirrytään selvittämään tukevatko tavoitteet näitä tahtotiloja.

2. Toimintavalmius

Toimintavalmius, englanniksi preparedness, on sitä, että on tehnyt kaikkensa ollakseen valmis vastaamaan haasteisiin. Tässä viitekehyksessä toimintavalmius muodostuu unen, liikunnan, ravitsemuksen, sisäisen puheen, roolin selkeyden ja tiedontarpeen ymmärtämisen huomioimisesta arjessa. Näissä ollaan yksinkertaisten perusasioiden äärellä.

Keskeistä toimintavalmiuden kehittämisessä on edellämainittujen asioiden mittaaminen arjessa, ja itselle sopivan rutiinin etsiminen. Pääset hyvin alkuun, kun kirjaat parin viikon ajan niihin liittyviä huomioita ja lopuksi tarkastelet millä tolalla asiat ovat.

3. Avainrutiinit

Kaikkeen ei ehdi keskittyä tietoisesti. Siksi on tärkeää löytää ne taistelut, jotka tulee voittaa yhä uudestaan ja uudestaan. Avainrutiinit ovat monesti yksinkertaisia, arkisia tapahtumia, jotka toistuvat päivästä tai viikosta toiseen. Avainrutiinit, eli tuottavat rutiinit löytyvät, kun tarkastelee tavoitteita.

Mitä tuloksia tavoitteita varten täytyy tuottaa? Mitkä toimenpiteet tuottavat niitä tuloksia? Kyseessä ei ole lopulta mikään monimutkainen analyysi, mutta se jää helposti tekemättä. Esimerkiksi toimintavalmiuden ylläpitoon liittyy usein avainrutiineja jotka ovat niin arkisia, ettei niitä oikein edes huomaa.

4. Tiedonkulku

Tiedonkulun analyysi alkaa oikeastaan jo toimintavalmiuden yhteydessä, jossa selvitetään mitä tietoa tarvitset voidaksesi hoitaa roolisi. Kun aiheeseen päästään syventymään tarkemmin, selvitetään myös niitä tapoja, joilla sovituista asioista viestitään. Kokemus on osoittanut, että tämä arjen tarkastelu tuottaa helppoja voittoja, kun huomataan yhdessä miten helppoa viestintä lopulta onkaan.

Tiedonkulun tarkastelussa selvitetään henkilökohtaisen tarpeen lisäksi myös kokonaisuutta. Kenestä kaikista yhteinen onnistuminen on riippuvainen? Millä tavalla jokainen voi tukea toistaan työn teossa? Usein unohtuu, että oman organisaation lisäksi tässä prosessissa on mukana myös asiakas. Viestintä luo luottamusta, joten tiedonkulun varmistaminen on luottamuksen perustusta.

5. Pelisäännöt

Kun analyysissä päästään pelisääntöihin asti, on tavoitteiden päälle rakennettu avainrutiinit ja luottamus kuntoon. Kaikki osallistujat tietävät, mitä heiltä odotetaan, ja tieto liikkuu. Silloin voidaan ottaa askel kohti erikoistilanteita, niitä hetkiä jolloin tapahtuu jotain odottamatonta. Pelisääntöjen analyysi ja arviointi tavoitteiden näkökulmasta on tärkeää, koska elämällä on taipumus heittää täydellinenkin prosessi silloin tällöin hetkeksi raiteiltaan.

Pelisääntökeskustelu perustuu siihen, että tarkastellaan erilaisia odottamattomia tilanteita, ja sovitaan siitä miten niissä toimitaan. Miten mielestäsi ei saa toimia, miten pitää aina toimia? Millä tavalla haluat, että sinua lähestytään, kun jollain on paha mieli ja palautetta annettavana? Nämä ovat kysymyksiä, joita on harmillisen vaikea lähestyä kun maito on jo maassa.

6. Johtaminen

Johtaminen on valtava aihe, jota tässä viitekehyksessä lähestytään käytännönläheisesti yksinkertaistaen. Johtaminen on sitä toimintaa, joka varsinaisesti mahdollistuu vasta, kun kaikki aiemmin käsitellyt osa-alueet on kunnossa. Erikoisjoukkojen tapaan johtaminen perustuu tavoitteen ymmärtämiseen, eikä rajoitu vain esimiesrooleihin. Kun kaikki ymmärtävät mitä koitetaan saada aikaan, voidaan luottaa siihen, että erikoistilanteissa pärjätään.

Johtamista analysoidaan tarkastelemalla millaisiin tilanteisiin joudutaan. Onko kyseinen tilanne sopiva hetki ryhtyä ohjaamaan toimintaa ja päätöksiä, vai onko parempi keskittyä tukemaan muiden päätöksentekoa? Missä roolissa olet tässä tilanteessa, olitpa sitten esimiesnimikkeellä tai et?

Syvempi analyysi keskittyy viestintään, jossa arvioidaan millaisiin tarinoihin ja keskeisiin väitteisiin organisaation toiminta perustuu. Silloin ollaan jo aivan yhteistyön ytimessä, ja on mahdollisuus alkaa yhdessä tekemään muutoksia. Tarinoiden tarkastelu on avain myös muutosvastarintaan, jolla on tärkeä rooli päätöksenteossa. Muutosvastarinta voi olla merkki siitä, ettei olla johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti luotu yhteistä näkemystä toiminnasta.

Loppuu se pään hakkaaminen Karjalan mäntyyn.

Meillä on keinot selvittää mitä kannattaa kehittää, ja miten.

2. Henkilökohtainen valmennus

Analyysityökalun perustietojen avulla pääsee varmasti jo hyvään alkuun. Ottamalla järjestelmällisesti osa-alueen toisensa jälkeen tarkasteluun, mittaamalla toimintaa ja kokeilemalla erilaisia muutoksia saa takuuvarmasti tuloksia. Ilman ammattilaisen tukea se vaatii kuitenkin aivan erityistä innostusta ja vihkiytymistä. Koska kaikki eivät halua sellaiseen urakkaan ryhtyä, meillä on työkalupakissa tarjolla valmentajat tukemaan prosessin läpi.

Valmennukset räätälöidään kykyjesi ja toiveidesi mukaan, eikä lähtötasolla ole merkitystä. Jokaisella yksilöllä ja tiimillä on omat tavoitteena ja tarpeensa. Valmennus sopii vasta työelämää aloittelevalle ja kokeneemmallekin konkarille. Johtamisen, ryhmätyöskentelyn ja myyntityön varalle meillä on myös valmennuksen tueksi koulutussisältöjä, joiden avulla huonotkin päivät tuottavat tulosta.

Valmentajan kanssa toiminta on tehokasta ja jopa hauskaa! Meidän tavoitteemme on tukea sinun kehitystäsi, motivoida tekemään rohkeasti hyviä valintoja, ja luoda energiaa arkeesi.

Loppuu se pään hakkaaminen Karjalan mäntyyn.

Meillä on keinot selvittää mitä kannattaa kehittää, ja miten.

3. Kehittymisen mittari 24/7

Kaveria ei jätetä. Briefer-palvelulla pidetään huolta edistymisestä.

  • Mittaus- ja suunnitteluväline

  • Helppo oppia ja käyttää

  • Seuraa edistymistäsi, myös yhdessä valmentajan kanssa helposti

  • Optimoi suorityskykysi seuraamalla aktiivisuuttasi ja palautumistasi

  • Kerätty tieto jää talteen avuksesi ja motivaatioksi

  • Jokaiseen valmennukseen sisältyy käyttölisenssi.


Antti Vuorenmaa
Koulutussisällöt, valmennus

KTM, FT kandidaatti

Nokia Ltd, Jyväskylän yliopisto. Tacit Space Oy. Hallituksen varapuheenjohtaja Meiko Oy

Erikoistunut johtamisviestintään, väitöskirjan aihe "Ajatussisällöt ryhmän ongelmanratkaisussa"

Laita meille tästä viestiä: